Handlarze kłamstw

Słuchając mowy i języka naszych dzisiejszych elit trudno jest mi oprzeć się wrażeniu, że już gdzieś to słyszałem. Mając do czynienia od dłuższego czasu z tymi patriotycznymi i  górnolotnymi wypowiedziami ludzi pokroju Szoguna coraz cześciej dochodzę do wniosku, że oto jestem świadkiem swoistej powtórki z rozrywki i powrotu do betonu z czasów słusznie minionych. Do sprawujących w owym okresie władzę rownież nie docierał brak zadowolenia ludzi ze sposobu rządzenia krajem a dla protestujących mieli zawsze te same określenia: warchoły, wichrzyciele, element wywrotowy. W trakcie posiedzenia możnych tego świata zwanych G20 w Hamburgu, doszło do zamieszek ulicznych i walk z policją. Ktoś wpadł na pomysł aby spytać naszego ministra od obronności o jego zdanie na ten temat. W swojej światłej wypowiedzi doszedł on do wniosku, że był to wynik „nieroztropnego tworzenia multikulturalnej rzeczywistości. Doprowadza on do zaatakowania przez lewackie antynarodowe i antypaństwowe elementy, do niszczenia społeczności europejskich, do niszczenia bezpieczeństwa”. Po wymianie paru słów z tej wypowiedzi na określenia z leksykonu partii robotniczo-chłopskiej otrzymamy dokładnie ten sam przekaz, z którego wynika, że do betonu nic nie dotarło. W dalszej części swojej wypowiedzi złotousty minister poszedł jeszcze dalej: „Słowa prezydenta Donalda Trumpa wypowiedziane w Polsce o konieczności obrony cywilizacji zachodniej, cywilizacji bazującej na rodzinie oraz wartościach chrześcijańskich były memento przed tym, co wydarzyło się w Hamburgu. To co się tam wydarzyło potwierdziło, że niechronienie tych wartości, niedziałanie na rzecz cywilizacji zachodniej musi skończyć się katastrofą”. Proponuje zastąpić cywilizacje zachodnią na kulturę socjalistyczną a wartości chrześcijańskie na marksistowsko-leninowskie i otrzymamy ten sam skostniały sposób myślenia. Do dzisiejszych polityków rownież nie dociera prawda o ludzkim niezadowoleniu z tego co się dzieje dookoła nas. Wszyscy mają dość kłamstw i obłudy elit politycznych nie tylko u nas ale i w innych krajach świata. Do nich to jednak nie dociera podobnie jak do przeświadczonych o swoich racjach włodarzy PRL-u. Skruszenia betonu jest niewątpliwe ciężkie ale nie niemożliwe o czym powinien wiedzieć kiedysiejszy warchoł a dzisiejszy obrońca wartości sam nie do końca wiem jakich i czyich.